PNU.EDU.UA

PNU.EDU.UA

Новий сайт університету / New university website

Філософський факультет

Кафедра педагогічної та вікової психології
Кафедра загальної та клінічної психології
Кафедра соціальної психології

Кафедра філософії, соціології та релігієзнавства

Фізико-технічний факультет

Кафедра комп'ютерної інженерії та електроніки
Кафедра теоретичної та експериментальної фізики
Кафедра матеріалознавства та новітніх технологій
Кафедра фізики і хімії твердого тіла

Факультет математики та інформатики

Кафедра диференціальних рівняньі прикладної математики
Кафедра математичного і функціонального аналізу
Кафедра інформатики
Кафедра статистики і вищої математики
Кафедра алгебри та геометрії
Кафедра інформаційних технологій

Економічний факультет

Кафедра фінансів
Кафедра обліку і аудиту
Кафедра менеджменту і маркетингу
Кафедра економічної кібернетики
Кафедра теоретичної і прикладної економіки

Факультет іноземних мов

Кафедра англійської філології
Кафедра німецької філології
Кафедра французької філології

Факультет фізичного виховання і спорту

Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту
Кафедра спортивно-педагогічних дисциплін
Кафедра фізичної реабілітації

 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

Кафедра політології

Кафедра політичних інститутів та процесів
Кафедра етнології і археології
Кафедра міжнародних відносин
Кафедра всесвітньої історії
Кафедра історії України
Кафедра історії слов'ян
Кафедра iсторіографії і джерелознавства
Кафедра іноземних мов і перекладу

Кафедра міжнародних економічних відносин

Факультет природничих наук

Кафедра анатомії і фізіології людини і тварин
Кафедра хімії

Кафедра хімії середовища та хімічної освіти

Кафедра біології та екології
Кафедра лісознавства
Кафедра біохімії та біотехнології
Кафедра агрохімії і грунтознавства
Кафедра географії та природознавства

Факультет туризму

Кафедра організації туризму та управління соціокультурною діяльністю
Кафедра туризмознавства і краєзнавства
Кафедра іноземних мов та країнознавства
Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Факультет філології

Кафедра української мови
Кафедра української літератури
Кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства
Кафедра слов'янських мов
Кафедра загального та германського мовознавства

Кафедра журналістики

Педагогічний факультет

Кафедра педагогіки імені Б. Ступарика 
Кафедра теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
Кафедра фахових методик і технологій початкової освіти
Кафедра педагогіки початкової освіти