PNU.EDU.UA

PNU.EDU.UA

Новий сайт університету / New university website

№ з/п № і дата підписання угоди (договору)

Назва установи, з якою укладено угоду

1. №13-СТ/а13 від 25.09.2013р.

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємства імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України (м.Київ)

2. №11-СТ/13 від 25.11.2013р.

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України (м.Львів)

3. №13-СТ/13 від 24.12.2013р.

Інститут народознавства Національної Академії наук України (м. Львів)

4. №259/14/1-СТ/14 від 29.01.2014р.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)

5. №15-с/10 від 02.12.2010 р. 

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів)

6. № 5-ст/14 від 22.05.2014 р.

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ)

7. № 13-ст/13 від 24.12.2013 р.

Інститут народознавства НАН України (м.Львів)

8. №38-с/14 від 21.07.2014 р.  Інститут агроекології і природо-користування Національної академії аграрних наук України (м.Київ)
9. № 7-ст-14 від 26.06.2014 р. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  (м.Київ) 
10. № 11-ст/14 від 17.11.2014 р. Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України (м. Київ)
11. № 8-ст/14 від 07.10.2014 р. Інституту історії України НАН України (м.Київ)
12. № 1-ст/15 від 22.01.2015 р. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН » України (м.Львів)

  

  

1. Спільна навчально-наукова лабораторія фізики магнітних плівок Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України та ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”;

 

2. Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю. (ДВНЗ ПНУ ім.В.Стефаника та НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України);

 

3. Навчально-науковий центр “Педагогіка і психологія вищої школи” Інституту вищої освіти НАПН України і ПНУ ім.В.Стефаника 

 

4. Спільна навчально-наукова лабораторія нелінійного функціонального аналізу Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України і факультету математики та інформатики ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

 

5. Науково-навчальний центр «Фізика, хімія і технологія наноструктур» Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Інституту фізики НАН України, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і Державного фонду фундаментальних досліджень України.

  

 

 1. International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN).

Організатори: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” спільно з Академією наук вищої школи України, Національною академією наук України (Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, Інститутом хімії поверхні ім. О.О. Чуйка, Інститутом металофізики імені Г.В. Курдюмова, Інститутом загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського та Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України)

2. Політика в сфері боротьби зі злочинністю

Організатори: Міністерство освіти і науки,  Асоціація кримінального права України, Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" та Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук та ін.

3. Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Інститут математики НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

4. Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика

Організатори: Міністерство освіти і науки, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, Лабораторія з вивчення проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, Факультет права та адміністрації кафедра комерційного права Університету Сілезії (Катовіце, Польша) та ін.   

 

Литвин Микола Романович - 10.04.1957р.; історик, історія України; доктор історичних наук, професор;

Інститут українознавства імені І.Крип'якевича НАН України;

випускник Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В.Стефаника 1979р.

  

Соляр Ігор Ярославович - 30.01.1968р.;

історик, історія України;доктор історичних наук, професор;

заступник директора з наукової роботи Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України;

випускник Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В.Стефаника 1991р.

 

Пташник Богдан Йосипович - 1937 р.н.

Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік АН ВШ України, почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України.

 

Лучка Антон Юрійович - 1928 р.н.

Доктор фізико-математичних наук, професор, 

Інститут математики НАН України. 

 

Савка Іван Ярославович - 1984 р.н.

Кандидат  фізико-математичних наук.

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

 

Мокляк Володимир Володимирович - 01.10.1979

Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України

 

Лісовський Роман Петрович - 16.10.1977

Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

 

Штогрин Андрій Степанович - 16.12.1988 року 

Молодший науковий співробітник

Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П.С.Пастернака Національної академії наук України

Спеціальність 8.09010301 – лісове господарство

 

Яновська Ірина Миколаївна - 28.06.1989 року

Фахівець І категорії

Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені     П.С. Пастернака Національної академії наук України та Державного агенства лісових ресурсів України.

Спеціальність 8.09010301 – лісове господарство