PNU.EDU.UA

PNU.EDU.UA

Новий сайт університету / New university website

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції на тему:

«Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр.»

Конференція відбудеться у п’ятницю, 7 вересня 2018 року, в конференц-залі центру Митрополита Андрея Шептицького Українського Католицького Університету в м. Львові, вул. Козельницька, 4.

Для участі в конференції просимо:

до 1 червня 2018 р. надіслати заявку на участь із темою виступу та короткою анотацією (до 0,5 стор.) на електронну адресу оргкомітету

Інформаційний лист

11-12 жовтня 2018 р.

м. Івано-Франківськ

Мета конференції: обговорити актуальні питання професійної підготовки фахівців в умовах сучасних соціально-економічних та освітніх викликів, концептуальні засади і практичні аспекти доуніверситетської та післядипломної освіти, висвітлити й узагальнити національний і зарубіжний досвід організації професійної підготовки фахівців задля впровадження його позитивних елементів у діяльність закладів вищої освіти.

Місце проведення: гуманітарний корпус ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 25 ауд. (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57).

Початок реєстрації учасників конференції о 8.30 год.

 

Умови участі в конференції

Форми участі:

– очна (участь у всіх заходах конференції, публікація статті);

– заочна (публікація статті).

 

Інформаційний лист

 

 

Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса організує 16 травня міжнародну наукову конференцію "Штучні голоди в Україні в XX столітті".

Заявки на участь та статті приймаються до 25 квітня включно

Програма заходу:

26-30  березня 2018 року

у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбудеться звітна наукова  конференція викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2017 рік

26.03.2018  о 1400  -  пленарне засідання (актова зала).

       Вступне слово

Ректор, доктор політичних наук, професор І.Є.ЦЕПЕНДА.

1. Теоретико-прикладні проблеми гарантування банківських вкладів за законодавством України

Доктор  юридичних  наук, доцент О.І. ЗОЗУЛЯК.

2. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848–1914 рр.): методологія дослідження.

Доктор історичних наук, доцент Л.І. ШОЛОГОН.

 

27.03.2018  о 1400   пленарні засідання секцій в інститутах, на факультетах;

28.03.2018 о 1400   секційні засідання за участю викладачів, докторантів та аспірантів (ауд. згідно з програмою), виставки наукових робіт на факультетах, в інститутах;

29.03.2018  о 1200   -  секційні засідання за участю студентів (ауд. згідно з програмою), виставки наукових робіт на факультетах,  в інститутах;

30.03.2018  о 1400   -  підсумкове засідання керівників секцій (зала засідань).

 

Програма звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету завантажити

Програма звітної наукової конференції студентів університету завантажити

У листопаді 2018 р. виповнюється 100 років від дня проголошення Західно-Української Народної Республіки, а в січні 2019 р. – 100 років від часу підписання Акту Злуки ЗУНР та УНР. За період, що минув після попередніх ювілейних наукових форумів, присвячених історії ЗУНР (Івано-Франківськ, 1993; Івано-Франківськ, 1998; Івано-Франківськ – Львів, 2003; Львів – Івано-Франківськ – Чернівці, 2008, Івано-Франківськ, 2013 та інших), у дослідженні цієї проблематики відбулися помітні зміни. За останні роки побачила світ низка фундаментальних колективних та індивідуальних праць, видано унікальний багатотомний збірник документів і матеріалів, що охоплюють найрізноманітніші аспекти боротьби за відновлення і збереження української державності на західноукраїнських землях у 1918 – 1923 рр.

 

Для участі в конференції просимо

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» запрошує наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, аспірантів до публікації результатів досліджень, теоретичних і експериментальних розробок у друкованих наукових виданнях «Проблеми освіти», «Нові технології навчання», які включені до переліку наукових фахових видань у галузі педагогіки (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 № 1413).

Публікація статей, повідомлень та рецензій, після відповідного розгляду редакційними колегіями наукових збірників, буде здійснена безкоштовно.

Детальна інформація щодо вимог та умов публікації у фахових виданнях «Проблеми освіти», «Нові технології навчання» розміщена на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://www.imzo.gov.ua) у розділі «Наукова робота».