PNU.EDU.UA

PNU.EDU.UA

Новий сайт університету / New university website

Науково-технічна рада ДВНЗ "Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника"

Н А К А З № 01 від 09. 01. 2007 р.

Н А К А З № 467 від 05.11. 2007 р

Н А К А З № 68 від 04.03 2009 р

Н А К А З № 187 від 05.05.2010 р.

Н А К А З № 67 від 17.02 2011 р.

Н А К А З № 261 від 17.06 2011 р.

НАКАЗ № 263 від 07.06.2012 р

НАКАЗ №641 від 15.10.2015 р.

1.      Загороднюк Андрій Васильович – голова ради, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри математичного та функціонального аналізу, доктор фізико-математичних наук, професор.

2.      Марчук Василь Васильович – заступник голови ради, завідувач кафедри політичних інститутів і процесів, доктор історичних наук, професор.

3. Коцюбинський Володимир Олегович – заступник голови ради, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук.

4.      Курилюк Сергій Іванович – вчений секретар ради, факультет фізичного виховання і спорту, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, кандидат психологічних наук.

члени ради:

5. Абрат Олександра БогданівнаІнститут природничих наук, викладач кафедри біохімії та біотехнології, кандидат біологічних наук.

6. Білоус Олег МихайловичНауково-дослідна частина, начальник, доцент кафедри політології, кандидат політичних наук.

7. Вітенко Микола Дмитрович – Навчально-науковий центр дослідження історії українського національно-визвольного руху імені професора Олександра Юхимовича Карпенка, директор, доцент кафедри історії слов’ян, кандидат історичних наук.

8. Волощук Юрій Іванович – Інститут мистецтв, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри теорії та історії виконавського мистецтва, кандидат мистецтвознавства.

9. Гнатюк Тарас Михайлович – Економічний факультет, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри обліку і аудиту, кандидат економічних наук.

10.   Грещук Василь Васильович – Навчально-науковий інститут українознавства, директор, завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.

11.   Гуцуляк Олег Борисович – Наукова бібліотека, заступник директора з наукової роботи і комп’ютеризації, доцент кафедри філософії, кандидат філософських наук.

12.  Запухляк Руслан Ігорович – Фізико-технічний факультет, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки, кандидат фізико-математичних наук.

13.  Кондур Оксана Созонтівна – Педагогічний інститут, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри економічної кібернетики, кандидат фізико-математичних наук.

14.  Круль Петро Франкович – Інститут мистецтв, завідувач кафедри теорії та історії виконавського мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.

15.  Микитин Юрій Іванович – Юридичний інститут, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук.

16.  Миронюк Іван Федорович – Природничий інститут, завідувач кафедри органічної та аналітичної хімії, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник.

17.  Мицкан Богдан Михайлович – Факультет фізичного виховання і спорту завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, доктор біологічних наук, професор.

18.  Москалюк Михайло Федорович – Інститут історії та політології і міжнародних відносин, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри політології, кандидат політичних наук.

19.   Никируй Любомир Іванович – Відділ з питань інтелектуальної власності, завідувач, доцент кафедри фізики і хімії твердого тіла, кандидат фізико-математичних наук.

20.  Никируй Ростислав Іванович – Коломийський інститут, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри соціально-економічних та природничих дисциплін, кандидат фізико-математичних наук.

21.  Осипчук Михайло Михайлович – Факультет математики та інформатики, заступник декана з наукової роботи, завідувач кафедри статистики і вищої математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

22.  Остапович Олег Ярославович – Факультет іноземних мов, заступник декана з наукової роботи, завідувач кафедри німецької філології, кандидат філологічних наук, доцент.

23.  Петрів Олег Северинович – Центр інноваційної діяльності та трансферу технологій, директор.

24.  Рега Данило Олексійович – Інститут філології, заступника директора з наукової роботи, викладач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства, кандидат філологічних наук.

25.  Стефінін Володимир Володимирович – Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених, голова, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, кандидат економічних наук.

26.  Федик Оксана Василівна – Філософський факультет, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри загальної і клінічної психології, кандидат психологічних наук.

27.  Шикеринець Василь Васильович – Інституту туризму, заступника директора з наукової роботи, завідувач кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю, кандидат наук з державного управління, доцент.

28.  Якубів Валентина Михайлівна – Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування, доктор економічних наук, професор.