PNU.EDU.UA

PNU.EDU.UA

Новий сайт університету / New university website

2017  
Про проведення вступного інструктажу з студентами (21.08.2017, №488) завантажити
Про проведення навчання та перевірки знань працівників з питань безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки (14.08.2017, №476) завантажити
2016  
Про організацію роботи структурних підрозділів університету в січні-лютому 2017 року(26.12.2016, №650)

завантажити

Про зміну розкладу дзвінків(27.10.2016, №531)

завантажити

Про введення в дію "Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника" права на вільний вибір навчальних дисциплін" (24.06.2016, №271)

завантажити

Щодо вартості студентських квитків для студентів університету

завантажити

Щодо вартості студентських квитків для студентів Івано-Франківського коледжу завантажити
Методичні рекомендації з розробки освітньо-професійних і освітньо-наукових програм та навчальних планів першого і другого рівнів вищої освіти (24.06.2016, №270)

завантажити

Про планування обсягу навчальної роботи на 2016-2017 навчальний рік (24.06.2016, №268)

завантажити

Про підготовку навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавра і магістра у 2016 році (15.06.2016, №242)

завантажити

Про підготовку до 2016-2017 навчального року

завантажити

Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2016-2017 навчальний рік (13.06.2016, №236)

завантажити

Про затвердження зразка академічної довідки. Про внесення змін до Типового Положення про кафедру ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №136)

завантажити

завантажити (.doc)

Про введення в дію "Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №135)

завантажити

Про введення в дію "Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №134)

завантажити

Щодо створення навчальних центрів дистанційних комунікацій (18.04.2016, №117) завантажити
Щодо ліквідації навчально-консультаційних центрів ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (18.04.2016, №116) завантажити
Про допуск до проходження повторної атестації(08.04.2016, №108) завантажити
Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (1.03.2016, №43-АГП) завантажити
Про проведення зрізів залишкових знань (29.02.2016, №42-АГП) завантажити
Про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (02.02.2016, №18) завантажити
Про внесення змін до наказу від 26.01.2015 року №28 "Про склад стипендіальної комісії" (01.02.2016 №14-АГП) завантажити
2015  
Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (24.07.2015, №447) завантажити

Про організацію роботи структурних підрозділів в січні-лютому 2016 року (07.12.2015, №768)

завантажити

Про розподіл аудиторного фонду на 2015-2016 навчальний рік (30.08.2015, №535)

завантажити

Про затвердження "Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка"(03.06.2015 №341)

завантажити

Про розклад дзвінків у період з 26.10.2015 по 27.03.2016 року (19.10.2015, №653) завантажити
Про встановлення розмірів стипендії (15.10.2015, №642)  завантажити
Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2015-2016 н. р. (21.08.2015, №530)  завантажити
Про планування обсягу навчальної роботи на 2015-2016 н. р. (21.08.2015, №529)  завантажити
Про призначення координатора ECTS університету (13.07.2015, №426) завантажити
Наказ до Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка в ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника" завантажити
Про пілотування експериментальної навчальної програми з дисципліни "Методика навчання англійської мови" у рамках спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні "Шкільний вчитель нового покоління" (14.05.2015, №302) завантажити
Про підготовку навчальних планів підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавра і магістра у 2015 році (14.04.2015, №227) завантажити
Про затвердження Порядку про присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації випускникам (01.04.2015, №192) завантажити
Про затвердження Порядку про визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін (01.04.191, №191) завантажити
Про затвердження Порядку про вивчення вибіркових дисциплін (31.03.2015, №190) завантажити
Про затвердження Порядку про видачу диплома з відзнакою випускникам (10.02.2015, №67) завантажити 
Про затвердження Порядку про запровадження спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями "молодший бакалавр", "бакалавр", "магістр" (10.02.2015, №66) завантажити
Про стипендіальну комісію університету (26.01.2015, №28) завантажити
Про введення в дію Положення про створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.01.2015, №33) завантажити
2014  
Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2014-2015 навчальний рік (03.06.2014, №313) завантажити
Про планування обсягу навчальної  роботи на 2014-2015 навчальний рік (03.06.2014, №314) завантажити
Про введення в дію "Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення" (29.12.2014, №832) завантажити 
Про внесення змін до наказу про введення в дію Положення про рейтингове оцінювання знань здобувачів вищої освіти в ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"  (08.12.2014, №785) завантажити
Про затвердження осіб навчальних структурних підрозділів, відповідальних за дистанційне навчання та підготовку інформації щодо підготовки навчально-методичних матеріалів навчальних дисциплін з використанням елементів дистанційного навчання (08.12.2014, №776) завантажити 
Про розподіл аудиторного фонду на 2014-2015 н.р. (08.12.2014, №775) завантажити
Про затвердження Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком (04.12.2014, №768) завантажити
Про затвердження базового положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників та положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (01.12.2014, №756) завантажити
Про затвердження Порядку встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету (22.10.2014, №638) завантажити
Про організацію роботи структурних підрозділів університету в січні-лютому 2015 року (10.10.2014, №614)  завантажити
Про зміни до Положення про призначення і виплату стипендій студентам аспірантам докторантам ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (03.11.2014, №676) завантажити
Про розподіл аудиторного фонду (01.09.2014, №513-а)  завантажити
Додаток до наказу Про розподіл аудиторного фонду (01.09.2014, №513-а)
завантажити 
2013  
Про запровадження тестової форми проведення тестових екзаменів з використанням комп`ютерних технологій (від 04.11.2013 № 683) завантажити
Про запровадження тестової форми проведення семестрових екзаменів з використанням комп'ютерних технологій (04.11.2013, №638) завантажити 
Про планування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2013-2014 навчальний рік (від 24.05.2013, №284) завантажити
Про приведення навчальних планів напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 «Про затвердження порядку військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу (від 27.03.13, № 182-С) завантажити

Про введення в дію Положення про призначення і виплату стипендій студентам аспірантам докторантам ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (27.09.2013, №815-С)

завантажити